Rolf Hasselström Styrelseordförande sedan 2016. Född 1951.

Rolf Hasselström har en lång karriär inom näringslivet bakom sig. Han är civilekonom från Stockholms Handelshögskola, SSE. Hans yrkesmässiga karriär inleddes på finansavdelningen och sedermera med affärsutveckling inom koncernledningen på kemikoncernen KemaNord, det som senare blev KemaNobel och idag heter AkzoNobel. I mitten av 1990-talet köpte han, genom det delägda bolaget Calamus AB, teknikkoncernen Svenska Rotor Maskiner AB, SRM. SRM såldes så småningom till Opcon AB, varvid Rolf Hasselström tillträdde som koncernchef för den samlade koncernen och verksamheten börsintroducerades. Under hans ledning utvecklades verksamheten mot lösningar för energieffektivisering och den ägs idag av det kinesiska bolaget Fujian Snowman Co Ltd där Rolf Hasselström kvarstår som VD för den svenska verksamheten.

Rolf Hasselström har genom sitt numera helägda bolag Calamus under åren arbetat entreprenöriellt med en mängd affärsutvecklingsprojekt och investeringar i såväl små som stora företag. Bland dessa kan nämnas SIFO, Enskild Kapitalförvaltning AB, MNW Music AB och en mängd bolag inom media, marknadsföring, utbildning och kommunikation.

Rolf Hasselström har varit styrelseordförande i Ciennce sedan verksamheten startade 2016.

Övriga uppdrag: Rolf Hasselström är styrelseledamot i Trention AB. Han är styrelseordförande i Saxlund Group AB och samtliga dess dotterbolag, VD och styrelseledamot i Opcon Compressor Technology AB, Opcon Energy System AB och Svenska Rotor Maskiner AB. Han sitter även i styrelsen för Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd., Boxpower AB och Boxpower International AB. Han är vidare styrelseordförande i Landström Arkitekter AB, Calamus Invest AB, Calamus AB, Calamus Holding AB, RMH Holding AB och Rolf Hasselström Konsult- och Förvaltnings AB.