Kortisonbehandling kan ha läkande effekt på senskador


Foto: NPDRX

I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports har forskare visat att kortison förbättrar läkningen av senskador om det ges vid rätt tidpunkt.

När en skadad sena läker spelar inflammation en viktig roll. I ett första skede uppstår en relativt aggressiv inflammation, olika sorters immunceller attraheras till skadan, området blir svullet och det gör ont. Efter ett tag byter inflammationen karaktär och ger signaler till kroppen att bygga ny vävnad som ersätter skadan.

Tidigare forskning har visat att inflammationshämmande läkemedel, som kortison, har negativ effekt på läkning. I studien som publicerats i Scientific Reports har tester genomförts på råttor som visat att läkande senor blev dubbelt så starka efter behandling med kortison.

Tidpunkten för behandling är avgörande 
I den nya studien undersöktes övergången från destruktiv inflammation till konstruktiv, läkande inflammation. När nybildningen av senvävnad har kommit igång bör inflammationen försvinna. Utgångspunkten var att inflammationen kan dröja kvar och störa uppbyggnaden av ny vävnad och därför undersökte man vad som händer om kortison ges vid ett senare skede.

En avsliten hälsena kan liknas vid ett rep som slitits av. Hur starkt repet är beror på tjockleken och materialets kvalitet. I studien så väntade forskarna med att starta kortisonbehandlingen tills den återuppbyggande fasen inletts. Forskarna upptäckte att det blev högre kvalitet på fibrerna av kollagen i den läkta senan. Vid kortisonbehandling under den återuppbyggande fasen blev vävnaden i den läkta hälsenan mer än dubbelt så stark jämfört med obehandlad kontroll.

Mognaden störs av kvardröjande inflammation
Resultatet var överraskande. Skillnaden mellan kortisonbehandlade och obehandlade senor var så tydlig att den kunde identifieras med blotta ögat, och ännu bättre i mikroskop. När senan läker byggs kollagenfibrerna till en början upp lite huller om buller och i stor mängd. Därefter behöver vävnaden mogna genom att fibrerna organiseras i buntar som löper parallellt med varandra i samma riktning. Den här mognaden störs av inflammationen. Mognaden har uppenbarligen skett snabbare när kortisonet tog bort kvardröjande inflammation.

Trots tydliga resultat så är det för tidigt att veta om det fungerar på samma sätt hos människor. Det är möjligt att resultaten från studien på råttor är relevanta för människa också, men att det skulle behöva undersökas först i större djur och sedan i en klinisk studie.

Effekten av kortisonbehandling vid rätt tidpunkt är så dramatisk att den verkligen förtjänar att utvecklas vidare med sikte på klinisk användning vid ortopediska skador.

Referens: Systemic corticosteroids improve tendon healing when given after the early inflammatory phase;Parmis Blomgran, Malin Hammerman, Per Aspenberg, Scientific Reports, september (2017)


Läs mer